Skip Navigation LinksBy-Laws

Tüzükler

Yürürlükteki Tüzükler

Numara Taşınabilirliği Tüzüğü

Elektronik İmza Usul ve Esaslar Tüzüğü

Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü

Mobil Terminal Telsiz Ücretlerine Dair Tüzük

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tüzüğü

Ücretler TüzüğüErişim, Arabağlantı, Piyasa Analizi ve Tarifeler Tüzüğü

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Tüzük

Çalışılan Tüzükler

Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Haklarının Tahsisine İlişkin İhale Tüzüğü