Skip Navigation LinksWho-we-are

Biz Kimiz

Elektronik haberleşme sektörünü düzenleme ve denetleme fonksiyonunun bağımsız bir idari otorite tarafından yürütülmesi amacıyla 6-2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası ile kurulan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu yasa ile belirlenen kurallar uyarınca mali ve idari özerkliğe sahip bir tüzel kişi olup işlevlerinde bağımsızdır.

Kurum, Başkan ve Başkan Yardımcısı da dahil olmak üzere toplam yedi üyeden oluşan Kurul tarafından yönetilir. Kurumun, yönetim ve temsil yetkisi Kurumun baş icra yetkilisi olan Kurul Başkanına, Başkana, aittir. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kurul üyeleri en fazla üç dönem görev yapabilirler. Görev süreleri ilk iki dönem için 5’er yıl, üçüncü dönem için ise 3 yıldır.