Skip Navigation LinksAdministrative-Fee-of-the-Authority

Kurum İdari Ücreti

  1. Kurum idari ücreti, haberleşme sağlayıcıların bir önceki yıl elektronik haberleşme hizmetlerinden, elektronik haberleşme şebekesi kurma ve işletme faaliyetlerinden elde ettiği cirolarının %1 (Yüzde Bir)'ini aşmamak üzere her yıl Kurum tarafından belirlenen oranda ödenir. Haberleşme sağlayıcılar, ilgili yıla ait Kurum idari ücretini aynı yılın Ocak ayı sonuna kadar Kurum tarafından bildirilen Kurum banka hesaplarına peşin olarak yatırmak ve banka dekontunu Kurum'a yollamakla yükümlüdürler.
  2. Haberleşme sağlayıcılığı faaliyetlerine yeni başlayan firmaların kurum idari ücretlerinin hesaplanması için haberleşme sağlayıcı genel yetkilendirme bildirimi ile birlikte bildirimde bulunduğu sene için belirlediği ciro öngörüsünü de Kuruma bildirir. Ciro öngörüsü üzerinden mahsuplaşma yapılmak üzere Kurum idari ücreti ödenir. Bir sonraki yılın Ocak ayının sonunda gerçekleşen ciro ile ciro öngörüsü farkı üzerinden mahsuplaşma gerçekleştirilir.
  3. Yetkilendirmesi ve/veya bireysel kullanım hakkı iptal edilen/devredilen veya herhangi bir şeklinde sonlanan haberleşme sağlayıcılara peşin olarak ödemiş oldukları Kurum idari ücreti geri ödenmez.
  4. Kurum idari ücretinin Ocak ayının son gününe kadar ödenmemesi halinde, ödeme yapmayan haberleşme sağlayıcısının elektronik haberleşme şebekesi işletme veya elektronik haberleşme hizmetleri sunma hakkı Kurum tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Ancak bu ücretlerin öngörülen süre içerisinde yatırılmamasının doğal afet, sağlık, iflas ve benzeri mücbir nedenlerden dolayı yerine getirilemediğinin belgelenmesi halinde Kurum tarafından 15 günlük ek bir süre verilir.