Skip Navigation LinksBoard-Decisions

Kurul Kararları

Karar Adı
Karar No
Karar Tarihi
Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihi
KararKarar AdıKarar NoKarar Tarihi
Kurum Demirbaşı ile ilgili HEK Komisyonu Raporunun Onaylanması Hk.19.642024-05-17
Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasası Taslak Metninin yasalaşması amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na gönderilmesi. Hk.18.622024-05-10
Numara Taşınabilirliği (Değişiklik) Tüzüğü'nün Yasalaşması18.612024-05-10
Verilen Sürede Bilgi Veya Belge Verilmemesi Nedeniyle Yaptırım Uygulanması18.602024-05-10
Veri Merkezi Donanım Alımı ihalesine ilişkin zeyil name yapılması hk.17.592024-05-03
Sayısı Sınırlandırılmış Kaynakların Ve Yerel Ağın (Fiber Optik) Geliştirilmesi İçin Teklif Verilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname Önerisi Hk.17.582024-05-03
5G Deneme İzni Güncellemesi Hk.17.572024-05-03
İdari Para Cezaları İçin Asgari Tutar Belirlenmesi17.542024-05-03
Kurumumuz Tarafından Tamamlanan Sabit Şebekede Çağrı Başlatma ile Mobil Erişim ve Çağrı Başlatma Pazarlarına Yönelik Piyasa Analizlerinin Kamuoyuna Açılması16.522024-04-26
Detaylı Çağrı Kaydı Verilerinin Eksik, Hatalı ve Yanlış Gönderilmesi Nedeniyle İdari Ceza Uygulanması hk.16.512024-04-26