Skip Navigation LinksBoard-Decisions

Kurul Kararları

Karar Adı
Karar No
Karar Tarihi
Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihi
KararKarar AdıKarar NoKarar Tarihi
Sürekli Spektrum İzleme Sistemi Projesine İlişkin Yapılacak Ödeme ve Kati Kabul hk.35.952023-09-14
Sabit-Kablosuz Haberleşme Hizmetine Yönelik frekans ihalesinin gerçekleştirilebilmesi için şartnamelerin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na sunulması hk.35.942023-09-14
Türkiye Bilişim Derneği İle İmzalanan Protokol Çerçevesinde Yapılması Planlanan Etkinlik Hk.35.932023-09-14
"Frekans Tahsisi İçeren Bireysel Kullanım Hakkı ile İlgili Yükümlülüklerin İhlali Hakkında"34.902023-09-08
2024 Yılı İş Planı'nın Nihai Halinin Onaylanması ve Kurum İnternet Sayfasında Yayımlanması Hakkında34.892023-09-08
4G/4.5G yeni nesil haberleşme teknolojilerinin devreye alınması sürecinde mobil haberleşme sağlayıcılarına geçici tahsis edilecek ek IMT2000/UMTS-3G taşıyıcıları hakkında33.872023-08-31
Ücretler (Değişiklik) Tüzüğü'nün Yasalaşması hk.33.862023-08-31
Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasası Taslak Metninin yasalaşması amacıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na gönderilmesi. Hk.33.852023-08-31
Kurumumuz Tarafından Tamamlanan Mobil ve Sabit Genişbant Erişim Pazarlarına Yönelik Piyasa Analizlerinin Onaylanması ve Yayımlanması32.842023-08-25
2024 Taslak İş Planı'nın Kamuoyu Görüşüne Açılması Hk.30.802023-08-04