Skip Navigation LinksPayments-on-Authorization

Yetkilendirmeye Bağlı Ücetler

Genel yetkilendirme kapsamındaki haberleşme sağlayıcılar her yıl, Kurum'un Yasa ile belirlenen görevlerini yerine getirmesinde oluşan giderlerinin karşılanması için tahsil edilen Kurum İdari Ücretini öderler. Haberleşme sağlayıcılar, bireysel kullanım hakkı tahsislerinde (Frekans ve Numara tahsisleri) tahsis ve kullanım ücretini, telsiz kurulum ve kullanımına ilişkin olarak ise kurulum ve kullanım ücreti öderler.