Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
İşbirliği Protokolü İmzalandı 21 Kasım 2022   

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTTC) bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve güvenli internet kullanımı kon

...
4G/5G Yetkilendirme Töreni 8 Kasım 2022 Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından açılan 4G/5G ihalesini kazanan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e yetkilendirme belgesi bugün Kurum binasında düzenlenen törenle verildi. Ülkemizde 1995 yılında iki...
Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Ülkemizde Uygulanmaya Başlıyor 7 Kasım 2022  

Ülkemizde 1995 yılında ikinci nesil mobil haberleşme (2G) teknolojisi kullanılmaya başlanmış ve 2007-2008 yıllarından bu yana da üçüncü nesil mobil haberleşme teknolojisi (3G) devreye alınmıştır. Tüm düny

...
MCKS Kayıt Birimi Üniversite Kampüslerinde 31 Ekim 2022  

Üniversite kampüslerinde kurulacak MCKS kayıt birimi ile IMEI'li cihazlara ait kayıt işlemleri gerçekleştirilebilecektir.
Aşağıda belirtilen tarihlerde üniversite kampüslerinde olacak olan kayıt

...
KKTC Genel R/L Planlaması ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakkı Frekans Bandları Değişiklikleri 21 Ekim 2022  KKTC Genel R/L Planlaması ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakkı Frekans Bandları değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

...
Ücretler (değişiklik) Tüzüğü Kamuoyu Görüşü 14 Ekim 2022  

6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası'nın 29, 30, 59, 63, 75, 86'ncı maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak Kurul, Ücretler Tüzüğü'ne Ek'li Birinci Cetvel'de yer alan Terminal Donanımlarının Uyg

...