Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
Kamuoyu Duyurusu 31 Mart 2023 4G/4.5G yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin ülkemizde hayat bulması için teknik çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. 15 Mart 2023 tarihi saat 00:30-06:00 saatleri arasında frekansların yeninden düz...
Kamuoyu Duyurusu - Yetkilendirme İptali 27 Mart 2023  

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu'nun aldığı 24.3.2023 tarihli ve 2023–K/BTHK–12.38 sayılı kararı ile Gizmoswift İnternet Ltd.'in internet servis sağlayıcılığı yetkilendirmesinin 24

...
“Hat Sayıları İle İlgili Düzenleme” Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır. 13 Mart 2023  

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma ve Denetim Usul ve Esasları Tüzüğünün 11'inci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak Ku

...
Kamuoyu Duyurusu 13 Mart 2023  

4G/4.5G yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin ülkemizde hayat bulması için Teknik çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında mobil operatörlere kiralanmış olan frekans kanall

...
İhale Duyurusu - Araç Alımı 27 Şubat 2023  Kurum faaliyetleri için ihtiyaç duyulan 1 adet SUV ve 1 adet Arazi Aracı alımı için 24/2/2023 tarihi itibariyle Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı aracılığıyla ihaleye çıkılmıştır.  İhale kapanış tar...
İhale Duyurusu - Piyasa Analizi 27 Şubat 2023  Kurumumuz, 06/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca yapmakla görevli olduğu  sektörel  piyasa  analizlerinin  hazırlanması  amacıyla  alanında  uzman  b...