Skip Navigation LinksMarine-Radios

Deniz Telsizleri

DENİZ TELSİZİ ÖZELLİKLERİ

Kurum tarafından ruhsat verilecek deniz telsizlerinin aşağıdaki özelliklerde olması gerekmektedir. Bu özelliklere uymayan telsiz cihazlarına ruhsat verilmeyecektir.

  1. VHF Marine/Deniz Telsizi olması
  2. Programlanamayan telsizi olması
  3. Sadece 156-163 MHz frekans bandı aralığında çalışıyor olması
  4. Limanlar Dairesi Müdürlüğü'nün yayınladığı 1/2020 Genelgesinde belirtilen tekne uzunluğuna göre uygun çıkış gücüne sahip telsiz olması

YENİ KAYIT:

Yeni kayıt için Kurum'a sunulacak evraklar:

  1. Tekne kayıt belgesi
  2. Tekne sahibinin kimlik kartı/pasaportu
  3. Başvuru yapanın kimlik kartı/pasaportu
  4. Telsiz marka, model ve seri numarası bilgileri veya telsizin kendisi
  5. Ödeme işlemi için kredi kartı/ banka kartı bulundurulması (Kredi kartı olmayanlar bankaya yönlendirilecektir.)

YILLIK KULLANIM ÜCRETİ VE YILLIK YENİLEME İŞLEMİ:

 1. Gezi/Ticari/Eğitim/Spor Tekneleri: 

  Deniz telsizi kullanılan tüm teknelerin deniz telsiz cihazlarının Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'na kaydedilmesi ve yıllık telsiz kullanım ücretlerinin her yıl en geç Şubat ayı sonuna kadar Kurumumuza ödenmesi gerekmektedir. Online sistem üzerinden yıllık yenileme işlemleri ve bu işlemlere ait ödemeler sadece Şubat ayı sonuna kadar yapılabilmektedir.
 2. Profesyonel Balıkçı Tekneleri:

  Profesyonel balıkçı tekneleri için deniz telsizi kayıt zorunluluğu olmakla birlikte yıllık kullanım ücretine tabi değildirler.

  Online İşlem: Deniz Telsizleri yenileme işlemleri online olarak Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu internet sayfasından yapılabilmektedir. Deniz Telsizleri ile ilgili yenileme işlemlerini daha kolay bir hale getirmek için oluşturulan sayfaya https://payment.bthk.org  adresinden ulaşabilirsiniz.

              Online işlem üzerinden Kuruma gelmeden izinlendirilmiş telsizlerin yıllık güncellemesini yapabilirsiniz Online başvuru için telsiz seri numarası, tekne numarası ve kimlik numarası kullanılması yeterli olacaktır. Online ödeme sonrasında onay belgesi dijital olarak verilmektedir. Online sistem üzerinden yıllık yenileme işlemleri ve bu işlemlere ait ödemeler sadece Şubat ayı sonuna kadar yapılabilmektedir.
   

RUHSAT VE YILLIK KULLANIM ÜCRETİ:

A-    Gezi/Ticari/Eğitim/Spor Tekneleri: 

Bir kereye mahsus ruhsat ve ek olarak her yıl kullanım ücreti öder. Her yıl Şubat ayı sonuna kadar yenilenmeyen teknelerin telsiz ruhsatları iptal edilir.

B-    Profesyonel Balıkçı Tekneleri:

Profesyonel balıkçı tekneleri bir defaya mahsus ruhsat ücreti öder. Profesyonel balıkçı teknelerinden yıllık kullanım ücreti alınmamaktadır.

Aşağıdaki tablolarda ruhsat ve yıllık kullanım ücretleri sunulmuştur. Ruhsat ve Kullanım ücretlerine ek %16 KDV uygulanacaktır.

Ruhsat Ücreti:Kullanım Ücreti:


ASÜ (Asgari Ücret), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ve en güncel hali ile Resmi Gazetede yayımlanan asgari ücret miktarını anlatır.

Limanlar Dairesi Müdürlüğü'nün Yayınladığı Genelge ve İzin/Kayıt İşlemleri Hakkında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriteyi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Limanlar Dairesi Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu, KKTC Karasularında Denizde Can ve Mal Güvenliği Sağlanması hakkındaki 1/2020 numaralı genelgeye göre;

 • 12 metreye kadar (12 metre hariç) olan BALIKÇI teknelerinde: 1 adet en az 5W çıkış gücünde VHF Marine Telsiz
 • 12 metre ve üzeri olan BALIKÇI teknelerinde: 1 adet en az 25W çıkış gücünde VHF Marine Telsiz
 • 12 metreye kadar (12 metre hariç) olan ÖZEL GEZİ teknelerinde: 1 adet en az 5W çıkış gücünde VHF Marine Telsiz
 • 12 metre ve üzeri olan ÖZEL GEZİ teknelerinde: 1 adet en az 25W çıkış gücünde VHF Marine Telsiz
 • 8 metre ve üzeri TİCARİ GEZİ teknelerinde: 1 adet en az 25W çıkış gücünde VHF Marine Telsiz
 • 12 metreye kadar (12 metre hariç) olan EĞİTİM VE SPOR AMAÇLI teknelerde: 1 adet en az 5W çıkış gücünde VHF Marine Telsiz
 • 12 metre ve üzeri olan EĞİTİM VE SPOR AMAÇLI teknelerde: 1 adet en az 25W çıkış gücünde VHF Marine Telsiz

kullanılması gerekli görülmüştür.

KKTC Karasularında Denizde Can ve Mal Güvenliği Sağlanması hakkındaki 1/2020 numaralı genelgesine buradan ulaşabilirsiniz.