Skip Navigation LinksHow-can-I-get-authorization

Nasıl Yetkilendirme Alabilirim?

Yetkilendirme/Başvuru Adımları

 1. Kurum tarafından belirlenen bildirim formu ile Kuruma bildirimde bulunmalısınız.
 2. Bildirim formu ve ek olarak istenen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde Kuruma iletilmesi gerekmektedir.
 3. Eksiksiz form ve belgelerin Kurum evrak kayıtlarına girdiği tarih itibariyle geçerli olacak şekilde, genel yetkilendirme kapsamında yetkilendirmeniz başlar.
 4. Bildirimin Kurum kayıtlarına girmesinden itibaren bir hafta içinde Kurum, yetkilendirme belgesini haberleşme sağlayıcıya gönderir.
 5. Yetkilendirme Belgesi: Bildirimin Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığını teyit eden ve haberleşme sağlayıcının kamusal veya özel mülkler üzerinde, yukarısında veya altında tesisler kurmak için haklar verilmesi amacıyla ilgililere müracaat edebileceğini, erişimi müzakere edebileceğini ve erişim veya ara bağlantı elde edebileceğini gösteren resmi bir belgedir.

Numara ve/veya Frekans Tahsisine İhtiyaç Duyuyorum, Ne yapmalıyım?

 1. Haberleşme sağlayıcısı iseniz ve elektronik haberleşme hizmetinin sunulması veya elektronik haberleşme şebekesi kurulması veya işletilmesinde bireysel kullanım hakkı kapsamındaki frekans ve/ya numara tahsisine ihtiyaç duyuyor iseniz Kurum tarafından belirlenen bildirim formunu doldurarak Kuruma bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Bireysel kullanım hakkı kapsamındaki frekans ve numaralar; Kurum tarafından bireysel kullanım hakkı tahsis edilmeden kullanılamazlar.
 2. Bildirim formu ve bildirim formunda belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde Kuruma iletmenizin ardından Kurum, Numaralandırma Planı ve Spektrum Planı'na uygunluk ve doğrultusunda ve aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi şartıyla başvuru ile ilgili gerekli incelemeleri yaparak üç hafta içerisinde olumlu veya olumsuz kararını size bildirir, ayrıca olumlu bulduğu kararlarını Kurum internet sitesi üzerinden yayınlar.
  1. Talep edilen kaynaklara uygun yetkilendirmenin bulunması veya kaynak talebi ile birlikte uygun yetkilendirme bildiriminde de bulunulmuş olması,
  2. Talep edilen kaynakların, tahsis edilebilir durumda ve ilgili olduğu hizmetin tanımı ve coğrafi kapsamıyla uyumlu olması,
  3. Talep edilen kaynaklara uygun teknik kapasitenin yeterliliği, abone sayısını destekleyecek pazar tahminlerinin ve yatırım planının olması,
  4. Ek kaynak taleplerinde Kurum tarafından belirlenen doluluk oranına erişilmiş olması
  5. Kurum tarafından gerekli görülen diğer koşulların sağlanması.
 3. Başvurunuzda eksiklik olması halinde size verilen 15 günlük süre içinde eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.Giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılır.
 4. Başvurunuz kabul edilmiş ise muhtemel ödeme tarihleriniz esas alınarak başvurduğunuz yılın sonuna kadar pro-rata olarak hesaplanarak ilgili banka hesabına yatırmanız istenir.Kurum tarafından kullanım hakkı ücretinin ödenmesine ilişkin bilgilendirme yazısı tarihinden itibaren bir ay içinde ödemenin yerine getirilmemesi halinde, başvurunuz işlemden kaldırılır.
 5. İlgili ücretin yatırıldığına dair dekont veya belgenin Kuruma sunulmasının ardından onbeş gün içerisinde size Kurum tarafından tahsis edilen kaynakların yer aldığı kullanım hakkı yetki belgesi düzenlenerek elden teslim edilir. Haberleşme sağlayıcı yetki belgesini aldığı tarih itibariyle kendisine tahsis edilen kaynakları kullanmaya başlayabilir.

Yetkilendirmeye Bağlı Ücetler

Genel yetkilendirme kapsamındaki haberleşme sağlayıcılar her yıl, Kurum'un Yasa ile belirlenen görevlerini yerine getirmesinde oluşan giderlerinin karşılanması için tahsil edilen Kurum İdari Ücretini öderler. Haberleşme sağlayıcılar, bireysel kullanım hakkı tahsislerinde (Frekans ve Numara tahsisleri) tahsis ve kullanım ücretini, telsiz kurulum ve kullanımına ilişkin olarak ise kurulum ve kullanım ücreti öderler.