Skip Navigation LinksFAQ

Sıkça Sorulan Sorular

Mobil Telsiz Kullanım Ücreti nedir?

Mobil Telsiz Kullanım Ücreti, Elektronik Haberleşme Yasası'nın 63'üncü Maddesi uyarınca bir mobil haberleşme sistemine kayıtlı olan ve hizmet alan her aktif mobil abonenin ödemekle yükümlü olduğu bir ücrettir. 

Ücretlendirme ne zaman başladı?

Mobil telsiz kullanım ücreti uygulaması 01.09.2013 tarihinde ve mobil ruhsat ücreti uygulaması ise 1.1.2021 tarihinde başlamıştır.

Mobil Telsiz Kullanım Ücreti ne kadardır?

Mobil Kullanım Ücreti, 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası'na ekli Yedinci Cetvel Madde 2.b. 2) uyarınca aşağıdaki formüle uygun hesaplanır ve tahsil edilir.

Taban Ücret (TL)Tavan Ücret (TL)
0,00015 x ASÜ
0,00090 x ASÜ

 

Faturalı hatlar için her ilgili ayın faturasına eklenerek ve faturanın ön yüzünde ''Mobil Telsiz Kullanım Ücreti'' adı ile tahsil edilir. Faturasız hatlarda ise ilk ay peşin olarak ve sözleşmenin imzalanması esnasında tahsil edilir; diğer aylarda ise ayın ilk günü abone hesabına borç olarak yansıtılır ve tahsilat sonrasında aboneye bilgi SMS'i gönderilir.

Telsiz Ruhsat Ücreti nedir?

Telsiz Ruhsat Ücreti, haberleşme sağlayıcı tarafından abonelik sözleşmesinin imzalanması esnasında sisteme kaydı yapılan her bir faturasız (ön ödemeli) ve faturalı hat abonesinden bir defaya mahsus olmak üzere Kurum adına peşin ödenmek sureti ile tahsil edilen ücrettir. 

Numaramı taşıdım tekrar ruhsat ücreti ödeyecek miyim?

Yeni abonelik sözleşmesi yapılmasını gerektiren tüm hallerde aboneden tekrar telsiz ruhsat ücreti tahsil edilir ancak numarasını taşıyan aboneden tekrar Telsiz Ruhsat Ücreti alınmaz.

Telsiz Ruhsat Ücreti ne kadardır?

Telsiz Ruhsat Ücreti, 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası'na ekli Yedinci Cetvel Madde 1.b. 2) uyarınca aşağıdaki formüle uygun hesaplanır ve tahsil edilir.

Taban Ücret (TL)Tavan Ücret (TL)
0,00080 x ASÜ0,00690 x ASÜRuhsat ve Kullanım Ücreti tüm hatlardan alınır mı?

Tüm aktif abonelerden Mobil Telsiz Kullanım Ücreti ve abonelik sözleşmesinin imzalanması esnasında bir defaya mahsus olmak üzere tüm abonelerden Mobil Ruhsat Ücreti tahsil edilir. 

Ancak, Mobil Terminal Telsiz Ücretleri Tüzüğü'nün 12'nci maddesinin verdiği yetki ile 11.12.2020 tarihli ve 2020 – K/BTHK –45.111 sayılı kararı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu, yeni geliştirilen teknolojilerin desteklenmesi, kullanımının yaygınlaştırılması ve bilgi toplumuna dönüşüm süreçlerindeki doğrudan etkileri sebebiyle, Kurul tarafından aksi yönde karar alınıncaya kadar, POS, araç takip, mobil internet (ses harici data kullanıcıları), telemetri, el terminali ve benzeri makineler arası (M2M) sistemlerden 01.01.2021 tarihinden itibaren “Telsiz Ruhsat" ve “Telsiz Kullanım" ücreti alınmamasına karar vermiştir.

Aktif abone ne demektir?

Bir ay içerisinde 1(bir) çağrı başlatmış, 1(bir) çağrı almış veya 1(bir) kısa mesaj göndermiş veya veri (data) hizmeti kimlik doğrulaması gerçekleştirmiş tüm faturalı ve ön ödemeli (faturasız) aboneler 'Aktif Abone' olarak tanımlanmaktadır.

Mobil Telsiz Kullanım Ücreti belli bir operatördeki abonelerden mi alınıyor?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her iki lisanslı mobil GSM operatörleri olan Telsim (Vodafone Mobile Operations Ltd.) ve KKTCELL (Kuzey Kıbrıs Turkcell)'in faturalı ve faturasız tüm abonelerinden tahsil edilir.

Faturasız hat kullanıyorum; hattımda yeterli kontör yoksa nasıl çekim yapılır?

Her ayın ilk günü hesabınıza, içinde bulunulan aya ait Telsiz Kullanım Ücreti borç olarak yansıtılır ve hesabınızda borcunuzu tahsil edecek kadar bakiye varsa hizmete başlamadan önce birikmiş borcunuz tahsil edilir. Ancak içinde bulunulan ayda aktif abonelik koşulunu oluşturmamışsanız sonraki ayın ilk günü kullanım ücreti hesabınıza iade edilir. 

Asgari Yükleme Tutarı nedir?

Birikmiş borcunuz ile mobil operatörünüz tarafından belirlenen en az yükleme tutarı toplamından, mevcut bakiyenizin çıkarılması ile elde edilen tutardır. Faturasız hat hesabınızda birikmiş borcunuz var ancak bu borcu tahsil edecek kadar bakiyeniz yoksa, hattınızı kullanabilmek için Asgari Yükleme tutarı kadar yükleme yapmanız gerekmektedir.

Çalışma saatleri nelerdir?

Çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:

  • Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma; 08:00 - 15:30
  • Perşembe; 08:00 - 12:30 ve 13:00 - 17:30

Gümrük Müdürlüğünün çalışma saatleri Gümrük Müdürlüğünden öğrenilebilir. Kişisel mobil cihaz kaydı için öğleden önce gelinmesi tavsiye edilir.