Skip Navigation LinksAnnouncements

Duyurular

Ücretler (değişiklik) Tüzüğü Kamuoyu Görüşü

14 Ekim 2022

 

6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası'nın 29, 30, 59, 63, 75, 86'ncı maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak Kurul, Ücretler Tüzüğü'ne Ek'li Birinci Cetvel'de yer alan Terminal Donanımlarının Uygunluk Değerlendirmesi Ücretlerinin diğer ücret kalemlerinde olduğu gibi Asgari Ücrete endekslenmesi amacı ile Tüzük metninde düzenleme yaparak Kurum internet sayfasından kamuoyu görüşüne açmıştır.

 

Taslak metin ile ilgili görüşlerinizin, internet sayfasında yer alan görüş bildirim formunu kullanarak en geç 31 Ekim 2022 Pazartesi saat 16:00'a kadar Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Rauf Raif Denktaş Caddesi Aydemet/Lefkoşa adresine resmi yazı ile ve ayrıca sevilay.tacel@bthk.org e-posta adresine elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Ücretler (Değişiklik) Tüzüğü

Görüş Bildirim Formu