Skip Navigation LinksAnnouncements

Duyurular

MCKS Kayıt Birimi Üniversite Kampüslerinde 31 Ekim 2022  

Üniversite kampüslerinde kurulacak MCKS kayıt birimi ile IMEI'li cihazlara ait kayıt işlemleri gerçekleştirilebilecektir.
Aşağıda belirtilen tarihlerde üniversite kampüslerinde olacak olan kayıt

...
KKTC Genel R/L Planlaması ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakkı Frekans Bandları Değişiklikleri 21 Ekim 2022  KKTC Genel R/L Planlaması ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakkı Frekans Bandları değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

...
Ücretler (değişiklik) Tüzüğü Kamuoyu Görüşü 14 Ekim 2022  

6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası'nın 29, 30, 59, 63, 75, 86'ncı maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak Kurul, Ücretler Tüzüğü'ne Ek'li Birinci Cetvel'de yer alan Terminal Donanımlarının Uyg

...
Zeyilname Duyurusu 28 Eylül 2022 278/2022 sayılı Merkezi İhale Komisyonu tarafından yayımlanan IMT Hizmet ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakları ile Kurulacak Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesine ilişkin olarak Zeyilname...
MCKS Kayıt Birimi Üniversite Kampüslerinde 23 Eylül 2022 Üniversite kampüslerinde kurulacak MCKS kayıt birimi ile IMEI'li cihazlara ait kayıt işlemleri gerçekleştirilebilecektir.


Aşağıda belirtilen tarihlerde üniversite kampüslerinde olacak olan kayıt birimi


...
2022 2. Çeyrek Veriler Raporu Yayımlandı 16 Eylül 2022 2022 2. Çeyrek veriler raporu yayımlandı. Rapora ulaşmak için aşağıdaki uzantıyı takip edin.2022 2. Çeyrek 3 Aylık Veriler Raporu ...
KKTC Genel R/L Planlaması Değişiklik Taslağı kamuoyu görüşüne açılmıştır. 10 Eylül 2022 KKTC Genel R/L Planlaması Değişiklik Taslağı kamuoyu görüşüne açılmıştır. Görüşlerinizi, görüş bildirim formu kullanılarak en geç 25 Eylül 2022 tarihine kadar Bilgi Teknolojileri ve Haberleş...
Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakkı Frekans Bandları Listesi'ne Eklenecek Yeni Frekans Bandları kamuoyu görüşüne açılmıştır. 10 Eylül 2022 Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakkı Frekans Bandları Listesi'ne Eklenecek Yeni Frekans Bandları kamuoyu görüşüne açılmıştır. Görüşlerinizi, görüş bildirim formu kullanılarak en geç 25 Eylü...
Veri Merkezi İhalesi 8 Eylül 2022  BTHK Yeni hizmet binası altyapısında ihtiyaç duyulan veri merkezi kurulumu için 7/9/2022 tarihi itibariyle Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı aracılığıyla ihaleye çıkılmıştır.  
İhale kapanış tarihi:
...
IMT HİZMET VE SAYISI SINIRLANDIRILMIŞ BİREYSEL KULLANIM HAKLARI İLE KURULACAK ALTYAPILARA İLİŞKİN YETKİLENDİRME İHALESİ Hakkında 6 Eylül 2022  

4G/5G yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri, mobil telefonlar üzerinden yüksek hızlı geniş bant hizmetler sunmak üzere geliştirilen ve tamamen IP tabanlı şebeke yapısına sahip, IMT-Advanced/IMT-2020 o

...