Skip Navigation LinksAnnouncements

Duyurular

BTHK Dünya Radyo İletişim Konferansı (WRC23)’na Katıldı

2 Ocak 2024


Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) başkanı Kadri Bürüncük ve Haberleşme Uzmanı Mehmet Cezar Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) Dubai'de düzenlediği WRC23 toplantısına Türk heyeti ile birlikte katılıp incelemelerde bulunmuştur.

Yayıncılık, mobil haberleşme, sivil havacılık, meteoroloji, navigasyon hizmetleri, bilimsel araştırmalar ve daha birçok alanda kullanılan frekanslar ile ilgili tahsislerin yapılması, söz konusu sistemlerin zararlı karışıma sebebiyet vermeyecek şekilde çalıştırılması gibi görevleri üstlenen, Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin bölümlerinden biri olan ITU-R tarafından uluslararası spektrum planlarının yenilenmesi amacıyla her dört yılda bir sadece üye ülke idarelerinin ve sektör üyelerinin katılımı ile düzenlenen Dünya Radyo İletişim Konferansı (World Radio Communication Conference -WRC) gerçekleştirilmektedir. Kurumumuz, Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinatörlüğünde oluşturulan Türk Heyeti içerisinde yer alarak gerçekleştirilen WRC-23'e 08-15 Aralık 2023 tarihleri arasında katılım sağlamıştır.

 

3800 üzerinde temsilcinin katılım gösterdiği WRC-23, Dubai şehrinde 15 Kasım-15 Aralık 2023 tarihleri arasında, 163 adet ülkenin ve 141 adet ITU-R sektör temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu konferansta, mobil haberleşme, meteoroloji, radar, uydu, sivil havacılık, kablosuz yerel alan ağları, yayıncılık, noktadan noktaya kablosuz haberleşme (radyolink) sistemleri gibi birçok alanda görüşmeler gerçekleştirilmiş ve ülkelerin hemfikir olduğu konularda ilgili karar ve/veya standartlarda değişikler yapılmıştır. Bu konferansta görüşülen konular arasında ülkemizi ilgilendiren mobil haberleşme, kablosuz yerel alan ağları, radyolink ve yayıncılık konuları yakından takip edilmiştir. Kablosuz yerel alan ağları, radyolink ve yayıncılık sistemlerinin kullandığı frekansların bir kısmı mobil haberleşme sistemlerinin (mobil operatörlerin) kullanımına verilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması kararları alınmıştır. İnternet hizmeti sunan yakın yörüngedeki uyduların kapsamasını artırmak için daha fazla bir güçle sinyal gönderme talebi, sabit yörüngede yer alan diğer uyduları etkileyeceğinden birçok ülkenin itirazı sonucunda kabul görmemiştir.

 

Konferansa katılımımız sürecinde KKTC Abu Dabi temsilcimiz Sn. Umut Koldaş bizimle yakından ilgilenmiştir. Abu Dabi temsilciliğimize ve T.C. Abu Dabi Büyüklelçiliği'ne ziyarette bulunularak ülkemiz bilişim sektörünün olası dış pazara açılım olasılıkları değerlendirilmiştir. T.C. Dubai Başkonsolosu ile de ayrıca görüşme yapılmıştır.