Skip Navigation LinksAnnouncements

Duyurular

IMT Hizmet ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakları İle Kurulacak Altyapılara İlişkin Yetkilendirme İhalesi Hakkında​ (İhale No: 350/2022)

12 Aralık 2022

Ülkemizde 1995 yılında ikinci nesil mobil haberleşme (2G) teknolojisi kullanılmaya başlanmış ve 2007-2008 yıllarından bu yana da üçüncü nesil mobil haberleşme teknolojisi (3G) devreye alınmıştır. Tüm dünyada dördüncü nesil ve beşinci nesil mobil haberleşme teknolojilerinin hayat bulduğu bu dönemde, Ülkemizde de yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin uygulanması elzem duruma gelmiştir. Bu nedenle Kurumumuz, bu konuya yönelik bir çalışma başlatmış ve yapılan bu çalışmalar sonucunda 06 Eylül 2022 tarihinde yeni nesil mobil teknolojilerin hayat bulacağı “IMT Hizmet ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakları ile Kurulacak Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi"ne çıkılmıştır. 02 Kasım 2022 tarihinde bu ihale gerçekleştirilerek sonuçlandırılmıştır. Bu ihale sonucunda, 10 (on) aylık bir hazırlık sürecinin ardından yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri 07 Eylül 2023 tarihi itibariyle ülkemizde hizmete girecektir. Açılan bu ihaleye sadece Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. şirketi teklif vererek katılım sağlamış ve ihale edilen 469 MHz genişliğindeki toplam frekans bandından 247 MHz frekans bandını almaya hak kazanmıştır.

İhale edilen 469 MHz genişliğindeki toplam frekans bandının 247 MHz'lik kısmı sadece bir mobil operatör tarafından tahsis alınarak yetkilendirilmiştir. Geriye kalan ve henüz tahsisi gerçekleştirilemeyen 222 MHz genişliğindeki frekans bandı için yeniden ihaleye çıkılması kararlaştırılmıştır. 222 MHz genişliğinde frekans bantlarına ek olarak 3600 MHz frekans bandından 1x50 MHz ek kaynak da ayrıca ihale edilmiştir.

Bu ihaleye hangi işletmeler katılabilir?

 • Bu ihaleye sadece ülkemizde hizmet veren 2 mobil operatör katılabilecektir.
 • 222 MHz frekans bandına, sadece bir önceki ihaleden kaynak tahsisi alamamış olan işletmeci teklif verebilecektir.

Mobil haberleşme sağlayıcı yetkisine sahip olmayan internet servis sağlayıcıları için 4G veya 5G mobil haberleşme teknolojilerini kullanabilecekleri yeni bir ihale yapılacak mı?

 • Evet. Yakın zamanda sadece internet servis sağlayıcılarının katılım sağlayabileceği benzer bir ihaleye çıkılacaktır.

Bu ihale sonucunda hangi mobil teknolojiler ülkemizde uygulanacak?

 • Bu ihale sonucunda IMT-Advanced/IMT-2020 olarak da bilinen 4G ve 5G teknolojileri uygulanacaktır.

4G ve 5G teknolojileri üzerinden ilk olarak ne zaman hizmet alınabilecek?

 • İhalenin sonuçlandırılması ve yetkilendirmelerin mobil operatörlere verilmesinden 10 ay sonra 4G üzerinden hizmet alınabilecektir.
 • İhalenin sonuçlandırılması ve yetkilendirmelerin mobil operatörlere verilmesinden 3 yıl sonra ise 5G üzerinden hizmet alınabilecektir.

Bu ihalede tahsis edilecek frekansların yetkilendirme süresi ne kadar olacak?

 • Bu ihalede 4G teknolojisi için tahsis edilecek frekansların yetkilendirme süresi 18 yıldır.
 • Bu ihalede 5G teknolojisi için tahsis edilecek frekansların yetkilendirme süresi 20 yıldır.

Bu ihalede tahsis edilen frekanslar sadece 4G ve 5G için mi kullanılabilecek?

 • Bu ihalede tahsis edilen frekanslar, teknolojiden bağımsız olarak tahsis edilecek olup Kurumun önerisi ve Bakanlar Kurulu'nun onayı ile yeniden bir yetkilendirme gerektirmeden yeni teknolojiler için de (6G vb.) kullanılabilecektir.

Bu ihalede mobil teknolojilerin kullanılabileceği tüm frekanslar ihale ediliyor mu?

 • Hayır. Üçüncü bir mobil operatörün, halihazırda hizmet veren mobil operatörler gibi hizmet verebileceği miktarda her bir frekans bandından frekans kanalları ayrılmıştır.

Bu ihalenin detaylarına nereden erişebilirim?

İhalede uygulanacak olan ihale yöntemi nedir?

 • İhalede öncelikle kapalı teklifler verilecek. Ardından pazarlık usulü (şartnamede tanımlandığı şekilde) ile devam edilecektir.

İhalede kaç adet frekans paketi tahsis edilecek?

 • Bu ihalede bir mobil operatöre 8 adet frekans paketi tahsis edilecek.
 • 1 adet frekans paketine ise her iki mobil operatör teklif verip katılabilecek.

Devreye alınacak 4G teknolojisi ile her bir kullanıcı için ne kadar bir bağlantı hızı sağlanması öngörülmüştür?

 • Kapsama alanı sağlanan bölgelerde ilk 2 (iki) yılın sonunda; kullanıcı başına ortalama 30 Mbit/sn, ancak her halükarda kullanıcı başına asgari 10 Mbit/sn veri indirme hızını, ilk 3 (üç) yılın sonunda  da nüfus olarak KKTC'nin en az %60'ının kapsandığı alanlarda ise; kullanıcı başına ortalama 40 Mbit/sn, ancak her halükarda kullanıcı başına asgari 15 Mbit/sn veri indirme hızı sağlanacaktır.

Devreye alınacak 5G teknolojisi ile her bir kullanıcı için ne kadar bir bağlantı hızı sağlanması öngörülmüştür?

 • Kapsama alanı sağlanan bölgelerde ilk 2 (iki) yılın sonunda; kullanıcı başına ortalama 100 Mbit/sn, ancak her halükarda kullanıcı başına asgari 40 Mbit/sn veri indirme hızı sağlanacaktır.