Skip Navigation LinksAnnouncements

Duyurular

Gümrük ve İstihsal yasasi-2022 Geçici İthaller (Yüksek Öğrenim Öğrencileri Kişisel Eşya) Tüzüğü’nde değişiklik yapılmıştır.

27 Nisan 2022

26.04.2022 tarihli ve 88 sayılı resmi gazetede GÜMRÜK VE İSTİHSAL YASASI-2022 GEÇİCİ İTHALLER (YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ KİŞİSEL EŞYA) (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ'nde değişiklik yapılmıştır.

Bir adet mobil telefon için 500.- TL (Beş Yüz Türk Lirası) maktu vergi tatbiki ile gümrük vergisi tahsil edilir. Bu haktan iki yıl (24 ay) geçmedikçe yeniden yararlanılamaz. 24 aydan önce cihazın devredilmesi ve/veya hak sahibine ait olmayan GSM numarası ile kullanılması ve/veya hak sahibi olmayan bir kişi tarafından kullanılması halinde, cihaz kullanıma kapatılıp, ödenmesi gerekli vergi, resim, harç ve fonlar ile bunlara ilaveten ödenecek vergilerin %50'si kadar ceza tahsil edilir. Cihaz kullanıma yeniden açılabilir.