Skip Navigation LinksAnnouncements

Duyurular

Genel Yetkilendirme Bildirim Formuna Eklenecek Tanım ve Kapsam Rehberi taslak metni kamuoyu görüşüne açılmıştır

11 Mart 2022
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma ve Denetim Usul ve Esasları Tüzüğünün 11’inci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak Kurul, Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü’nün 8’inci maddesi altında hazırlanan “Genel Yetkilendirme Bildirim Formu’na Eklenecek Tanım ve Kapsam Rehberi” taslağını oluşturmuş ve kamuoyu görüşüne açmıştır.
 
Taslak metin ile ilgili görüşlerinizin, internet sayfasında yer alan görüş bildirim formu kullanılarak en geç 6 Nisan 2022 Çarşamba saat 16:00’a kadar Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Rauf Raif Denktaş Caddesi Aydemet / Lefkoşa adresine resmi yazı ile ve ayrıca ayca.arifoglu@bthk.org e-posta adresine elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 
Genel Yetkilendirme Bildirim Formuna Eklenecek Tanım ve Kapsam Rehberi Taslak metni ve geri bildirim formuna aşağıdaki linki tıklayarak erişebilirsiniz.