Skip Navigation LinksAnnouncements

Duyurular

Frekans Bandı Ölçüm Sistemi İhale Duyurusu

13 Eylül 2019
80 GHZ Radyolink Frekans Bandı Ölçüm Sistemi alımı için teklif kabul edilir.
 
    İhale için ayrılmış  toplam tahmini değer : 235.000  TL +  KDV
NOT:      1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi ,  
                  geçici  teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi  
                  ve  şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili   broşür, katalog ve  
                  şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

             2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat  
                  Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar   
                  dikkate  alınarak   hesaplanacaktır. Teminatsız  teklifler dikkate  alınmayacaktır.
             3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen 
                  Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

             4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az  07.01.2020 tarihli olacaktır.
             5- Teminat  olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para
                  karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette
                  çek kabul edilmeyecektir.)

             6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

        Teklifler en geç 09 Ekim , 2019  Çarşamba günü ö.e. saat 10.00’a  kadar Maliye Bakanlığı
        binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki  teklif kutusuna atılmalıdır.
     
       Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0006000086 numaralı
     hesaba yatırılacak  250 TL+  KDV makbuz karşılığı , Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
      adresinden  temin edilebilir. 

Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı aracılığı ile ihale edilen ihalenin detaylarına aşağıdaki uzantıdan erişebilirsiniz;

http://www.mik.gov.ct.tr/maliye/f?p=477:25:10083530171348::NO::P25_ID:6708