Skip Navigation LinksBy-Laws

Tüzükler

Yürürlükteki Tüzükler

Elektronik İmza Usul ve Esaslar Tüzüğü


Çalışma ve Denetim Usul ve Esasalar Tüzüğü

Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü

Erişim, Arabağlantı, Piyasa Analizi ve Tarifeler Tüzüğü

Mobil Terminal Telsiz Ücretlerine Dair Tüzük

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tüzüğü

Çalışılan Tüzükler

Abone ve Tüketici Hakları Tüzüğü


Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Haklarının Tahsisine İlişkin İhale Tüzüğü

Terminal Donanımları Tüzüğü

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Tüzük