Skip Navigation LinksAuauthorization-Process

Genel Yetkilendirme Süreci

Haberleşme Sağlayıcı adaylarının Genel Yetkilendirme Süreci ile ilgili ihtiyaç duyacakları bilgiler buradaki kılavuzdan edinilebilinir.

Genel Yetkilendirme Süreci Kılavuzı

Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü 

Genel Yetkilendirme Bildirim Formu