Skip Navigation LinksAnnouncements

BTHK Hizmet Binası İkinci Zeyilnamesi Yayımlandı

6 Kasım 2018

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu yapım işleri ihalesi (380/2018) ile ilgili olarak Genel Şartname'nin;
 

(A) 4.1. (e)  no'lu maddesi "İhale Dökümanı son satış tarihi ve saati 20/11/2018 Saat 14:00 " şeklinde değiştirilmiştir.

 

(B) 7.6 no'lu  maddesine "Yeterlilik Belgesi için son başvuru tarihi 12/11/2018 Saat14:00 olacaktır." cümlesi eklenmiştir.

 

Özel İdari Şartname'nin 3 no.lu maddesi olan Kontrol Heyeti (Kontrol) bölümünün son cümlesinde  yer  alan  "Planlama  ve  İnşaat  Dairesi  tarafından  görevlendirilecek  Kontrol Heyeti'ne  ek  olarak,  İdare  tarafından  düzenlenecek  yetki  ve  sorumluluklar  kapsamında "ifadesi kaldırılmıştır.