Skip Navigation LinksAnnouncements

BTHK Hizmet Binası İhalesi ile ilgili gelen sorulara cevaplar

17 Eylül 2018

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Hizmet Binası İhalesi kapsamında son soru sorma tarihi tamamlanmıştır. Kurum'a son soru sorma tarihi kapsamında yazılı olarak gönderilen soruların cevapları tüm katılımcıların dikkatine aşağıda sunulmaktadır;


1-      Özellikle projelerde, pdf üzerinden metraj yapmak mümkün değildir. Bu sebeple, sizlerin bize iletmiş olduğuz keşif tablosu üzerinde belirtilen miktarlar ile fiyatlandırma yoluna gitmek durumunda kalıyoruz. Projenin metrajlarını kontrol edemediğimiz için, şantiye safhasında oluşacak artış ve/veya eksiltmenin anahtar teslim bir projede müteahhitleri ve sizleri zorda bırakacağı kanaatindeyiz.

 

Autocad ve digital pdf imza karşılığı teslim edilmiştir.

 

2-      Dikkatinize getirmek istediğimiz konu, Pdf tabloları halinde verilen keşiflerinizi excel tablosuna geçirirken, bu tablolarda matematik hatası yapıldığıdır. Bu hata ise keşif bedelinizi devreden çıkartıyor. Bizim kontrollerimize göre keşif tutarı, 16,532,572 TL + KDV dir.

 

Herhangi bir hata içermemektedir. Tekrar kontrol ediniz.

 

3-       Çözüm süreci göz önünde bulundurularak ihale tarihinin ileri bir tarihe ertelenmesini arz ederiz.

 

İhale tarihini erteleyecek bir unsur görülmemiştir.

 

4-      Elektrik taşeronlarının kaygılı. PDF dosyalarının ölçekli bir şekilde mi kaydedildiği konusunda bilgi verebilirmisiniz? Çıktıları okuyamasak da, en azından kablo boyunu ölçmede ölçeği kullanırız

 

Pdf dosyalari ölçeklidir. Soru 1'e bakınız.

 

5-      Projede pdf çıktısı alındığında üzerine çizgiler gelen yerlerde okunamayan semboller var.

 

Soru 1'e bakınız.

 

6-      Ayrıca projeler pdf yapılırken ölçekli pdf yapıldı mı bilmiyoruz?

 

Soru 1'e bakınız.

 

7-      Metrajları ve adetleri kontrol etmek istiyoruz. Özellikle kablo metrajını bazı ihalelerde hatalar olduğu için double check yapma zorunda kalıyoruz.

 

Soru 2'ye bakınız.

 

8-      Autocad üzerinden programla metraj yapmak verken elden saymak çok mantıksız?

 

Soru 1'e bakınız.

 

9-      OG Trafo kısmı ile ilgili Kıb-Tek görüşü alındı mı veya dosya alçıldı mı? Alındıysa EK numarası nedir?

 

Elektrik Teknik şartnamesi nde belirtilmiştir.

 

10-   Yangın alarm, hoparlör, hırsız alarm sistemleri, wifi cihazlar sadece altyapı olarak mı teklif ediliecek yoksa anahtar teslim mi olacak?

 

Teknik şartnameye bakınız.

 

11-   Şartnamede temel topraklamadan bahsedilmektedir ancak metraj listesinde merkezi topraklama olarak tarif edilmiştir.Temel topraklamanın detaylı projesi bulunuyor mu?

 

Topraklama sistemi metraj listesinde belirtildiği üzere Kıbtek kurallarına uygun merkezi topraklama sistemi oalcaktır.

 

12-   Projenin autocad ortanımda temin etmek mümkün mü?

 

Soru 1'e bakınız.

 

13-   İnan ki pdf ile projenize çalışmak çok zor. Pdf kayıtlarını çok iyi baskı alınamadığından okunamıyor. Bu konuda görüş ve önerilerinizi rica ederim

 

Soru 1'e bakınız.

 

14-   Keşiflerde verilen tutarlarda çarpım hataları var. Özellikle elektrik keşifinde matematik hatası var. Konuyu size aktarma gereği duydum.

 

Soru 2'ye bakınız.

 

15-   Pdf ile metraj yapamadığımız için, sizin keşifteki metrajlarınızı kullanıyoruz. Bu durumda metrajlardaki artı ve eksileri nasıl değerlendireceğiniz bilmek istiyoruz.

 

Soru 1 ve 2'ye bakınız.

 

16-   Konu projeniz bayağı kapsamlı ve çalışılması zaman alacak görünüyor. Projelerin auto cat formatında verilmesi , bu çalışmaların daha sağlıklı yapılması açısından elzem olduğu görüşündeyim .

 

Soru 1'e bakınız.

 

17-   Keşif listesinde yer alan yangın kapıları merdiven sahanlıklarındaki kapılar mı, projesinde 7 adet görülmektedir. Bu durumda proje mi keşif mi uygulanacaktır?

 

Yangın kapıları, kapı anahtar paftası (M-22a) ve keşif listesinde belirtildiği şekilde toplamda 6 adet olacaktır.

 

18-   İkinci kat ışıklık kenarından korkuluk dönmüyor (+10.00M Kotu) uygulanmayacak mı?

 

İkinci kat ışıklık kenarı korkuluklar, projede (M-05) ve teknik şartnamede tarif edildiği şekilde olacaktır.

 

19-   Işıklık yapısal çelik projeleri görülememiştir.

 

Işıklık ile ilgili taşıyıcı sistem, mimari proje detay paftaları (M-17), Ek'1'deki statik çizimler ve teknik şartnamede çelik işleri kısmında tariflendiği çerçevede yapısal olarak üretici firma çelik sistem çözümleri ile beraber kontrolün onayı ile birlikte uygulanacaktır.

 

20-   Kedi yolu çelik konsol projesi görülememiştir.

 

Kedi yolu ile ilgili taşıyıcı sistem, mimari proje detay paftaları (M-17), Ek'2'deki statik çizimler ve teknik şartnamede çelik işleri kısmında tariflendiği çerçevede yapısal olarak üretici firma çelik sistem çözümleri ile beraber kontrolün onayı ile birlikte uygulanacaktır.

 

21-   Diğer alüminyum kapı pencere doğrama işleri anlaşılamamıştır. Kastedilen nedir?

 

Bakınız, mimari proje çizimleri ve teknik şartname.

 

22-   Alüminyum silikon cephe alt kısmında hangi imalat uygulanacak?

 

İmalat detayları, proje çizim ve teknik şartnamede açık şekilde ifade edilmiştir

 

23-   Birinci kat Bk-107 ve Bk-104 nolu odaların asma tavan malzemeleri diğer 60x60 asma tavan malzemelerine göre çizimde farklılık göstermekle birlikte, farklı bir asma tavan türü mü alınacak?

 

Teknik şartname ahşap asma tavan (13.3) kısmında ve keşif listesinde belirtilmiş olduğu gibi Başkan ve Başkan Yardımcısı Odası asma tavanları birinci kat asma tavan planında görüldüğü şekilde modüler ahşap asma tavan  olacaktır.

 

24-   Birinci kat Bk-1420 numaralı rekabet bölümü zemin kaplaması görülememiştir.

 

BK-120 numaralı Rekabet Bölümü, diğer tüm ofis birimleri gibi yükseltilmiş döşeme olacaktır.

 

25-   Zemin kat Zk-115 numaralı odacı ve şoför odası zemin kaplama malzemesi kesit ve mahal listesinde farklılıklar göstermektedir. Hangisi uygulanacaktır?

 

ZK-115 numaralı Odacı ve Şöför Odası, M-03 paftasındaki mahal listesinde tariflendiği gibi seramik kaplama olacaktır.

 

26-   Duvar seramikleri haricinde iki el sıva hangi mahallerde uygulanacaktır?

 

Bakınız, mimari proje çizimleri ve teknik şartname

 

27-   Trafo odası biriminde tümü ile ifa edilen imalatlarda ince imalat da dahil mi?

 

Bakınız, mimari proje çizimleri ve teknik şartname

 

28-   Konferans salonu duvarları sıvası 2El / 3El Kara Sıva hangisi uygulanacak?

 

Konferans Salonu duvarları 2 El sıva üzeri Akustik Kumaş Kaplı Panel olacaktır.

 

29-   Farklı duvar çeşitleri olan mahallerde (Ör: Bk107 ve Bk102) Kara sıva yüzeyleri de alçı saten ile sıvanacak mı? Keşif listesi ile teknik şartname uyuşmamaktadır.

 

Mimari proje çizimleri ve teknik şartname çerçevesinde olacaktır.

 

30-   Özel teknik şartname 12.12 süpürgelikler maddesinde granit/seramik olmayan tüm mahallerin alüminyum süpürgelik olacağı belirtilmişken, projede ahşap süpürgelik imalatı da olmakla birlikte granit/seramik süpürgelik pozu keşif listesinde görülmemektedir.

 

Teknik Şartname 12.12 Süpürgelikler kısmında yazılmış olan "Proje genelinde seramik/granit olmayan tüm mahallerde" cümlesi; "Proje genelinde mermer/granit olmayan ve proje çizimlerinde aksi belirtilmemiş tüm mahallerde" cümlesi ile düzeltilmiştir. Keşif listesinde ahşap süpürgelik, granit süpürgelik ve alüminyum süpürgelik pozları mevcuttur.

 

31-   Keşif listesindeki granit süpürgelik pozu merdivenler için midir?

                   Bakınız, mimari proje çizimleri ve teknik şartname.

 

32-   Plan ve kesitlerde görünen (M. 16 Paftası Nd-11 Detayı) + 1.00M Kotu Bina su basman betonarme duvarı proje ve detayları olmamakla birlikte keşif listesinde görülememiştir.

 

İlgili imalat statik keşif listesinde genel gider kısmında tariflenmiş olup, detay projesi S01 paftasındaki Y-Y kesiti bahçe duvarı çizimdeki gibi olacaktır.

 

33-   Vaziyet Planında Yeşil alanlar ile kaplama malzemeleri arasında ayırıcı imalat belirtilmemiştir. (Asfalt/Çim, Washbeton/Çim, Parke Taşı/Çim Alanları.)

 

Mimari proje çizimleri ve teknik şartname çerçevesinde olacaktır.

 

 

34-   Nd-8 Detayındaki su olduğu ve altındaki betonarme hatıl keşif listesinde görülememiştir.

 

Teknik Şartname ve detay çizimlerinde Kaldırımlarla ilgili tariflenmiş işler, keşiflerde genel çevre işleri ve "Kaldırım Döşeme İşleri" adı altında keşifler verilmiştir.

 

35-   S1 Temel Aplikasyon planında grobeton altında 10 cm Kum ve Mimari kesitlerde de stabilize dolgu göstermesine rağmen keşif listelerimde 10 cm blokaj yazmaktadır. Hangi imalat uygulanacaktır?

 

Temel grobeton'u altına keşifte görüldüğü gibi 10cm blokaj uygulanacaktır.

 

36-   M1 Vaziyet Planında görünen mekanik egzos fan platformu ve betonarme havalandırma Kanalı 300x50 cm detay projelerinde görülememiştir.

 

Mekanik Egzoz Fan Platformu ve havalandırma kanalı uygulama aşamasında teknik şartnamede tariflenmiş betonarme imalat standartları çerçevesinde Kontrolün onayı ile birlikte yapılacaktır.