Skip Navigation LinksAnnouncements

Nihai Piyasa Analizleri Yayımlandı

15 Mayıs 2018

Kurumumuz tarafindan tamamlanan mobil erişim ve çağrı başlatma ile sabit şebekede çağrı başlatma pazarlarına yönelik piyasa analizlerinin nihai versiyonları Yönetim Kurulunda onaylandı ve kurum internet sayfasında yayımlanmıştır. 

İlgili raporlara buradaki link aracığıyla ulaşılabilinir.