Skip Navigation LinksAnnouncements

NTS Sürecine İlişkin Teknik Kurallara Uyulmaması Nedeniyle Yaptırım Uygulanması

5 Mart 2018

Numara taşıma talebinde bulunan aboneleri bilgilendirme amaçlı gönderilen kısa mesajlar, Kurum tarafından hazırlanıp mobil haberleşme sağlayıcılar tarafından abonenin belirttiği iletişim numaralarına iletilmektedir. Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd (KKTCELL) şirketi tarafından gönderilen kısa mesajlar, bazı abonelere birden çok kez iletildiğinden, aboneler Kuruma şikayette bulunmuştur. Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda, numara taşınabilirliği sürecine ilişkin teknik kurallara uyulmadığı ve/veya yeterince dikkat edilmemesi nedeniyle abonelerin mağdur edildiği anlaşılmış ve KKTCELL'e, 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası'nın 99. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir. İdari yaptırıma konu aykırılığın tekrarlanmaması için, ilgili mobil haberleşme sağlayıcıya gerekli bildirim yapılmış ve mağdur olan abonelere de KKTCELL tarafından sorunun kaynağı hakkında doğru bilgi verilmesi için gereği aktarılmıştır.