Skip Navigation LinksAnnouncements

Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde Tüzük Değişikliği Yapıldı

2 Ekim 2017

IMEI'li cihazların elektronik ortamda kayıt edilmesi amacıyla 18 Nisan 2016 tarihinde Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS) devreye alınmıştır. 15 Ağustos 2014 tarihli ve 174 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Tüzük'te yer alan kurallara göre;  yurt dışından getirilen ve sistemde kayıt işlemleri yapılmamış IMEI'li cihazın yerel bir SIM kart ile kullanılabilmesi için cihazın kullanılmaya başlanmasından itibaren 90 gün içerisinde MCKS kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde, kayıt işlemi tamamlanmamış cihazlar, 90'ıncı gün sonunda haberleşmeye kapatılmaktadır.

Son yapılan Tüzük değişikliği ile (25 Eylül 2017 tarihli ve 157 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tüzük değişikliği) kayıtsız IMEI'li cihazların kayıtsız olarak kullanım sürelerinde değişiklik yapılmıştır. Yeni değişiklik ile abonelerin sadece yıl içerisinde kullanım yaptığı günler hesaplanacaktır. Bu sayede kayıtsız bir cihaz yıl içerisinde toplamda 90 günü aşmayacak şekilde ayrı günlerde veya arka arkaya toplam 90 gün boyunca kullanılabilecektir. Cihazın kayıtsız olarak kullanılabilecek kullanım süresine bakılmaksızın her takvim yılı sonunda cihaz kullanımı sıfırlanarak aboneye tekrar kullanabileceği 90 aktif gün daha tanımlanacaktır.

Bu değişiklik ile yurt dışında çalışan ve/veya öğrenim gören vatandaşlarımız ve benzeri şekilde kısa süreliğine ülkemizi ziyaret amaçlı gelenlerin beraberindeki IMEI'li cihazlarla ilgili kullanım sıkıntıları minimize edilmesi hedeflenmiştir.