Skip Navigation LinksAnnouncements

Frekans Bandı Ölçüm Sistemi İhale Duyurusu

13 Eylül 2019
80 GHZ Radyolink Frekans Bandı Ölçüm Sistemi alımı için teklif kabul edilir.
 
    İhale için ayrılmış  toplam tahmini değer : 235.000  TL +  KDV
NOT:      1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi ,  
                  geçici  teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi  
                  ve  şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili   broşür, katalog ve  
                  şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.

             2- Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat  
                  Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar   
                  dikkate  alınarak   hesaplanacaktır. Teminatsız  teklifler dikkate  alınmayacaktır.
             3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen 
                  Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

             4- Teminat mektubunun bitiş süresi en az  07.01.2020 tarihli olacaktır.
             5- Teminat  olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para
                  karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette
                  çek kabul edilmeyecektir.)

             6- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

        Teklifler en geç 09 Ekim , 2019  Çarşamba günü ö.e. saat 10.00’a  kadar Maliye Bakanlığı
        binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki  teklif kutusuna atılmalıdır.
     
       Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0006000086 numaralı
     hesaba yatırılacak  250 TL+  KDV makbuz karşılığı , Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
      adresinden  temin edilebilir. 

Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı aracılığı ile ihale edilen ihalenin detaylarına aşağıdaki uzantıdan erişebilirsiniz;

http://www.mik.gov.ct.tr/maliye/f?p=477:25:10083530171348::NO::P25_ID:6708