Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu

Duyurular


Bilişim Suçları Yasası Meclis Genel Kurulundan onaylanarak Cumhurbaşkan’nın onayına sunulmuştur 1 Temmuz 2020 Bilişim Suçları Yasası Meclis Genel Kurulundan onaylanarak Cumhurbaşkan’nın onayına sunulmuştur. Meclis Genel Kurulunda...
Toptan Genişbant Erişim Pazarı Piyasa Analizi Yayımlandı 17 Haziran 2020 Toptan Genişbant Erişim Pazarı piyasa analizi kamuoyu görüşleri ve nihai doküman yayımlanmıştır. Pazar analizlerine aşağıdaki uzantıdan erişebilirsiniz; Piyasa...
Kayıtsız Cihazların Kapatılmasına Başlanmıştır 8 Haziran 2020

MCKS kayıt merkezimizde oluşması muhtemel yoğunlukları asgari seviyeye indirgemek için alınan önlemler dahilinde 90 (doksan) aktif gün olarak verilen kayıt yapılmamış cihaz...

Bilançoların Teslim Tarihinin Uzatılması Hakkında 1 Haziran 2020 Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu'nun 21.05.2020 tarihli ve 2020 – K/BTHK –17.42 Sayılı Kararı ile,

6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası'nın...

Kayıtsız-Kaçak Cihazlara ait Kayıt İşlemleri Başlıyor 7 Mayıs 2020 Kayıtsız-Kaçak Cihazlara ait kayıt işlemleri başlıyor. 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kayıt işlemleri randevu yöntemi ile başlayacaktır. Çağrı Merkezi aranarak randevu alınması gerekmektedir. Kayıtsız...
2019 Yılı Faaliyet Raporu Yayımlanmıştır 28 Nisan 2020 Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumunun 2019 Yılı Faaliyet Raporu yayımlanmıştır. Rapora aşağıdaki uzantıdan ulaşabilirsiniz. 

Haberler