Skip Navigation LinksAnnouncements

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ISO 27001: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Sertifikası ile Ödüllendirildi

29 Temmuz 2020

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu, bilgi güvenliği konusunda uzun süredir yürüttüğü süreç ve çalışmaları ISO 27001: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kapsamında gereksinim olan iç ve dış tetkik aşamalarını geçtiğimiz ay sonu itibariyle tamamlayarak bilgi güvenliği yönetim sistemi sertifikası ile ödüllendirilmiştir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile tüm Kurum süreçlerine ait bilgi varlıkları ve ilgili risklerinin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ilke haline gelmiştir. Tüm çalışanlarda ve tedarikçilerde Bilgi Güvenliği kültürünün oluşturulması ve sistematik olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kururumu, ISO 27001: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile:

  • Bilgi varlıklarının ve risklerin farkına varacak.
  • Sahip olunan varlıkları etkili bir şekilde koruyabilecek.
  • İş sürekliliğini temin edecek.
  • İlgili taraflar ile güçlü ve güvenli ilişkiler kurabilecek.
  • Bilgiyi bir tesadüf ile değil, bir sistem sayesinde koruyacaktır.