Skip Navigation LinksAnnouncements

İstihdam Kararı

26 Aralık 2019
Kurulumuz yapmış olduğu sözlü sınav değerlendirmesi sonucunda, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumunun 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası kapsamında belirlenen faaliyetlerini yerine getirmesinde gerekli ve aşağıda belirtilen görevlere ilişkin ve yine aşağıda isimleri belirtilen kişilerin istihdamının 1 Ocak 2020 itibariyle gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

1. Hüseyin KARAHÜSEYİN (Bilişim Uzmanı)
2. Mukadder KÖSE (Haberleşme Uzmanı)
3. Selin ÖZDESOY (Katip)
4. Suat Emin DONANGİL (Arşiv Memuru)
5. Orhan OSMANLIZADELER (Odacı Şoför)

İstihdam kararı alınan kişilerin en kısa zamanda aşağıdaki belgeleri Kuruma getirmesi gerekmektedir;

  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden Sağlık Kurulu Raporu
  • Polis Genel Müdürlüğünden alınacak karakter belgesi
  • Eğer çalışıyorsa son 1 yıllık maaş bordurosu
  • Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığından kabul edildiğini gösterir belgenin aslının temini.