Skip Navigation LinksAnnouncements

BTHK Hİzmet Binası İhalesi Hk.

4 Eylül 2019

221/2019 Sayılı Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu  Hizmet Binası yapım İhalesi İle İlgili olarak Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı (MİK) 3 Eylül 2019 tarihinde yeni bir zeyilname ve hemen akabinde ise ihale ile ilgili gelen soru ve bununla ilgili cevapları yayımlamıştır. Yayımlanan zeyilname ve soru-cevap listesine aşağıda yer alan MİK internet sayfası uzantısından veya ayrıca aşağıdaki linklerden linklerden erişebilirsiniz. larına ek olarak bu email ekinden de erişebilirsiniz.