Skip Navigation LinksAnnouncements

ESHS Bildiriminde İstenen Bilgi ve Belgeler

29 Eylül 2016

Elektonik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS), elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerdir.

ESHS olmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, yapacakları bildirimde aşağıdaki bilgi ve belgeleri Kuruma sunmakla yükümlüdürler:                        

 1. İletişim Bilgileri: Adı/ünvanı ve tüm birimlerine ait iletişim bilgileri (adres, telefon, faks, e-posta adresi, internet adresi),
 1. Şirket ile İlgili Belgeler: Ticari şirket ise; şirketin kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi, vergi levhası, şirketin imza sirküleri, ticaret sicil belgesi ve şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin adli sicil kayıtları ve iletişim bilgileri,

Not: Şirket ana sözleşmesinde, 'elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetlerin sağlanması ve/veya ESHS ve/veya E-İmza faaliyetleri' kapsamında bir içerik bulunmalıdır.

 1. Personel: Organizasyon şeması, istihdam ettiği kişilerin ESHS personeli olduğunu gösterir sosyal güvenlik kuruluşundan alınmış belge, istihdam ettiği ve ettirdiği tüm personelin adli sicil kayıtları ile teknik personlein özgeçmişi ve uzmanlığını ispatlayan belgeleri,
 1. Sertifika İlkeleri ve Sertifika Uygulama Esasları,
 1. Zaman Damgası İlkeleri ve Zaman Damgası Uygulama Esasları,
 1. Kendi Sertifikasının Örneği,
 1. Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası: Sertifika mali sorumluluk sigortası için sigorta şirketi ile yaptığı sözleşmenin bir örneği,
 1. Sözleşme ve/veya Taahhütnameler Örneği,
 1. Hizmet Sözleşmesi,
 1. Yönetmelik ile İstenen Bilgi ve Belgeler,
 1. Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü (OCSP) İstek/Cevap Profillerine Uyum,

 

İLGİLİ EVRAKLAR

 1. Elektronik Imza Yasasi 93-2007
 2. Elektronik Imza Usul ve Esaslar Tuzugu
 3. Elektronik Imza ile Ilgili Sureclere ve Teknik Kriterlere Iliskin Yonetmelik
 4. Elektronik Imza ile Ilgili Sureclere ve Teknik Kriterlere IliSkin Yonetmelik (Degisiklik)
 5. Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tuzugu
 6. Sertifika Durum Protokolu (OSCP) IstekCevap Profilleri Dokumanı