Skip Navigation LinksAnnouncements

Öğrencilere Yönelik Gümrük Mevzuatı

10 Kasım 2016
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yüksek öğrenim eğitimi alan T.C. ve diğer ülke öğrencileri için gümrük indirimi yapılmıştır. Kriterlere uygun olan öğrenciler 2 yılda bir defaya mahsus olmak üzere cihazın gümrük ücretini 100 TL olarak ödeyerek bu gümrük indiriminden faydalanabilecektir.