Skip Navigation LinksAnnouncements

Ulusal Numaralandırma (Değişiklik) Planı - Kamuoyu Görüşü

12 Ağustos 2020
6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasasının 30’uncu Maddesi uyarınca Ulusal Numaralandırma Planı hazırlamak ve plana uygun olarak numara tahsis işlemlerini yapma görev ve yetkisi Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumuna verilmiştir.  Bu kapsamda, tahsis edilecek numaraların kullanım kapsamlarını ve kullanıma yönelik ek koşulları içeren Ulusal Numaralandırma Planı, 19.07.2019 tarihli ve 2019 – K/BTHK – 19.38 sayılı Kurul Kararı uyarınca yürürlüğe girmiştir

Ancak, geçen süre zarfında numara taleplerinin karşılanması ve uygulamada farkedilen eksikliklerin giderilmesi amacı ile Kurul, 2020 – K/BTHK –27.69 sayılı Karar uyarınca yürürlükte bulunan “Ulusal Numaralandırma Planı'nın  aşağıdaki uzantıda belirtilen şekli ile değiştirilerek 15 Gün süre ile kamuoyu görüşüne açılmasına karar vermiştir. 

Ulusal Numaralandırma (Değişiklik) Planı 21 Ağustos 2020 tarihine kadar kamuoyu görüşüne açılmıştır.

Görüşlerinizin e-posta olarak ayca.arifoglu@bthk.org adresine ve ayrıca Kurul’a elden ulaştırılması gerekmektedir.


Ulusal Numaralandırma (Değişiklik) Planı