Skip Navigation LinksAnnouncements

Bilişim Suçları Yasası Bilgilendirme Sunumu

30 Temmuz 2020

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bilişim Suçları Yasası bilindiği üzere beraberinde yeni sorumluluklara ve yükümlülüklere ek olarak idari para cezası ve idari yaptırımlar da getirmektedir. Bu kapsamda, İnternet servis sağlayıcıları ile mobil ve sabit haberleşme hizmeti sağlayıcılarına getirilen yeni sorumluluklar ve yükümlülükler bulunmaktadır. Yasa ile birlikte gelen bu değişiklikler 29 Temmuz tarihinde yapılan bilgilendirme sunumu ile Elektronik Haberleşme Sağlayıcılarına aktarılmıştır.