Skip Navigation LinksAnnouncements

Bilançoların Teslim Tarihinin Uzatılması Hakkında

1 Haziran 2020

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu'nun 21.05.2020 tarihli ve 2020 – K/BTHK –17.42 Sayılı Kararı ile,

6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası'nın (21)(4)(A) maddesi "Tescil edilmiş elektronik haberleşme sektöründeki haberleşme sağlayıcıları, her yıl 1 Haziran tarihine kadar, Gelir ve Vergi Dairesine sunulan ve yetkilendirildikleri her kapsam için ayrıştırılmış olarak hazırlanan yıllık cirolarını Kuruma bildirmek ve Gelir ve Vergi Dairesinin onaylanıp tasdiklediği mali tablolarının bir suretini, Kuruma teslim etmek zorundadırlar." hükmünü içermektedir.

Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi'nin Ek'te bir kopyası bulunan duyurusu "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüsü (Covid-19) pandemisi nedeni ile; ödeme tarihi 15.04.2020 olanlar da dahil olmak üzere bu tarihten sonraki tüm beyan verme ve ödeme yükümlülüklerinin (Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi, Mevduat Faizi Stopajları ve Özel Iletişim Hizmetleri Vergisi hariç) tarihleri 28.04.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca, 30 Nisan 2020 tarihine kadar Dairemize sunulması gereken 2019 yılı gelir vergisi ve kurumlar vergisinin son beyan verme tarihi 29.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır" şeklinde olup Kurul, işbu değişiklik nedeni ile Elektronik Haberleşme Yasası'nın (21)(4)(A) uyarınca Kuruma iletilmesi beklenen Gelir ve Vergi Dairesi onaylı 2019 yılı beyanname suretlerinin Kuruma iletim tarihinin 01 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir.