Skip Navigation LinksAnnouncements

SOME EĞİTİMLERİ

18 Aralık 2019

Kamu kurum ve kuruluşlarının siber güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) çalışmakta oldukları kurumlara doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alma veya aldırma, bu tür olaylara karşı müdahale edebilecek mekanizmayı ve olay kayıt sistemlerini kurma veya kurdurma ve kurumlarının bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak için çalışırlar.

Bu doğrultuda, çağımızın en büyük tehditlerinden biri olan siber saldırı olaylarının önlenmesi veya zararlarının azaltılmasına yönelik olarak, kurum ve kuruluşların bilişim sorumlularının bilgilendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar kapsamında Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) tarafından toplamda 16 tam gün süren ve 50’ye yakın bilişim sorumlusunun katıldığı uygulamalı SOME eğitimi düzenlenmiştir. Eğitimin ilk kısmı olan SOME-1 kapsamında siber olaylara müdahale ekibi kurulumu ve yönetimi, saldırı teknikleri, DDoS saldırıları ve korunma yöntemleri, güvenli yapılandırma denetimi ve sızma testleri konuları teorik ve pratik olarak işlenmiştir. Eğitimin ikinci kısmı olan SOME-2 kapsamında ise bilişim sistemleri adli analizi, bilgisayar adli analizi, derinlemesine windows analizi, ağ adli analizi, saldırı tespit ve kayıt yönetimi, merkezi güvenlik izleme ve olay yönetimi, zararlı yazılım analizine giriş, bilişim hukuku ve ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konuları üzerinde durulmuştur.

BTHK tarafından düzenlenen SOME eğitimine Bakanlıkların bilişim sorumluları tarafından büyük ilgi gösterilmiştir. Eğitime katılım gösteren bazı Bakanlıklar, Kurum ve Kuruluşlar; Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, KKTC Kalkınma Bankası, ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu.

 Eğitimlerin tamamlanma tarihi olan 12 Aralık Perşembe günü yapılan sertifika töreni ile katılımcılara sertifikaları dağıtılmaya başlandı. BTHK Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, sertifika törenindeki konuşmasında Bakanlıklar tarafından gösterilen yoğun ilgi ve katılım için teşekkür etti. 25 kişilik tek grup şeklinde planlanan eğitime oluşan talepten ötürü eğitim süresi iki katına çıkarılarak iki farklı grup ve toplamda 50 katılımcıya eğitim verilecek şekilde güncellenmiştir. SOME eğitiminin çok yararlı olduğunu söyleyen Bürüncük, Bakanlık ve Dairelerin bilişim sorumlularının siber olaylar ile ilgili daha fazla bilgi ve donanıma sahip  olmaları için yeni yılda yeni eğitimler planladıklarını söyledi.