Skip Navigation LinksAnnouncements

Duyurular

İthal Ön İzin Başvurusu Yapacakların Dikkatine 3 Eylül 2020 Covid-19 salgını önlemleri kapsamında oluşması muhtemel yoğunlukları azaltmaya yönelik Kurumumuza başvuran Tüzel Kişiler için "İthal Ön İzin Başvuruları"
Ulusal Numaralandırma (Değişiklik) Planı - Kamuoyu Görüşü 12 Ağustos 2020 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasasının 30’uncu Maddesi uyarınca Ulusal Numaralandırma Planı hazırlamak ve plana uygun olarak numara tahsis işlemlerini yapma görev ve yetkisi Bilgi Teknolojileri ve...
Bilişim Suçları Yasası Bilgilendirme Sunumu 30 Temmuz 2020 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bilişim Suçları Yasası bilindiği üzere beraberinde yeni sorumluluklara ve yükümlülüklere ek olarak idari para cezası ve idari yaptırımlar da getirmektedir. Bu...
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ISO 27001: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Sertifikası ile Ödüllendirildi 29 Temmuz 2020

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu, bilgi güvenliği konusunda uzun süredir yürüttüğü süreç ve çalışmaları ISO 27001: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kapsamında...

Bilişim Suçları Yasası Resmi Gazetede Yayımlandı 15 Temmuz 2020 32/2020 Sayılı Bilişim Suçları Yasası 14 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe...
Bilişim Suçları Yasası Meclis Genel Kurulundan onaylanarak Cumhurbaşkan’nın onayına sunulmuştur 1 Temmuz 2020 Bilişim Suçları Yasası Meclis Genel Kurulundan onaylanarak Cumhurbaşkan’nın onayına sunulmuştur. Meclis Genel Kurulunda...
Toptan Genişbant Erişim Pazarı Piyasa Analizi Yayımlandı 17 Haziran 2020 Toptan Genişbant Erişim Pazarı piyasa analizi kamuoyu görüşleri ve nihai doküman yayımlanmıştır. Pazar analizlerine aşağıdaki uzantıdan erişebilirsiniz; Piyasa...
Kayıtsız Cihazların Kapatılmasına Başlanmıştır 8 Haziran 2020

MCKS kayıt merkezimizde oluşması muhtemel yoğunlukları asgari seviyeye indirgemek için alınan önlemler dahilinde 90 (doksan) aktif gün olarak verilen kayıt yapılmamış cihaz...

Bilançoların Teslim Tarihinin Uzatılması Hakkında 1 Haziran 2020 Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu'nun 21.05.2020 tarihli ve 2020 – K/BTHK –17.42 Sayılı Kararı ile,

6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası'nın...